درمان بی خوابی در عرض ۱۲۰ ثانیه‌: با تکنیک بیدار ماندن

درمان بی خوابی در عرض ۱۲۰ ثانیه‌: با تکنیک بیدار ماندن
این روش می‌گوید وقتی از بی خوابی رنج می‌برید دائم به مغز خود بگویید که نخوابد و بیدار بماند. این کار باعث کاهش اضطراب ناشی از بی خوابی می‌شود، در نتیجه آن حس بیدار ماندن ناکام شده و شما سریع‌تر به خواب می‌روید