عواملی که به اسپرم آسیب می زند


عواملی که به اسپرم آسیب می زند
1
گرم نگه داشتن بیضه ها
2
استفاده زیاد از جکوزی
3
دوش آب گرم
4
گذاشتن لپ تاپ روی پاها و اثر حرارتی آن روی بیضه ها
5
نشستن های طولانی مدت
باعث افت کیفیت اسپرم و کاهش میزان باروری می شود.
جنسی