با خوردن شکلات سرفه های خود را درمان کنید!


با خوردن شکلات سرفه های خود را درمان کنید!
محققان به این نتیجه رسیده اند که کاکائو از داروهای رایج درمان سرفه قوی تر است
علت آن خواص تسکین دهنده کاکائو است که التهاب و سوزش را تسکین می دهد، چسبندگی کاکائو نسبت به شربت های سرفه معمول بیشتر است و پایانه های عصبی گلو را که باعث میل به سرفه می شوند بهتر پوشش می دهد.