انگور ۲۵ خاصیت دارد که در اینجا به ۸خاصیت آن اشاره میکنیم:

انگور ۲۵ خاصیت دارد که در اینجا به ۸خاصیت آن اشاره میکنیم:
1
نوشیدن روزانه آب انگور به پایین نگه داشتن
فشارخون
کمک
می‌ کند.
2
برای
درمان ورم معده
و روده مفید است‌.
3
هر شخصی باید در روز انگور میل کند زیرا میوه ای ضد عفونی کننده است.
4
خوب است بدانید انگور پتاسیم زیادی دارد که به جبران ضعف بدن کمک می کند.
5
اخلاط بدن را متعادل می‌کند‌.
6
بسیار مقوی و مغذی است‌.
7
خون را تصفیه می‌ کند‌.
8
سینه و ریه را صاف و تمیز می‌کند‌.