چگونه از اسپرم خود محافظت کنیم


چگونه از اسپرم خود محافظت کنیم
1
سیگار نکشید و اگر می کشید ترک کنید.
2
از مواد شیمیایی محیطی یا صنعتی که ممکن است برای اسپرم تان خطرناک باشند دوری کنید.
3
از پزشکان احتمال کاهش تعداد اسپرم هایتان توسط داروهایتان را بپرسید.
4
اسپرم هایتان را خنک نگه دارید.
5
از مصرف مواد غیر قانونی پرهیز کنید.
6
برای بیماری های مقاربتی آزمایش شوید.
7
احتمال ابتلا به بیماری های مقاربتی را کاهش دهید.
8
مصرف الکل را کم یا قطع کنید.