سيگار كشيدن باعث تورم و التهاب غشای مخاطى در راه‌ هاى تنفسی می‌شود و تنفس را حين ورزش سخت می‌كند.


سيگار كشيدن باعث تورم و التهاب غشای مخاطى در راه‌ هاى تنفسی می‌شود و تنفس را حين ورزش سخت می‌كند.
در تحقيقات انجام شده مشخص شد افراد سیگاری كه گوجه فرنگى، سيب و موز بيشترى مصرف می‌کنند عملكرد طبيعى ريه خود را با سرعت كمترى از دست می‌دهند.
پژوهشگران اين نتيجه را به خواص آنتى‌اكسيدانى و ضدالتهابى اين مواد نسبت دادند.