برای پیشگیری از سرماخوردگی یا بیماری‌ های عفونی در زمستان ، ماست و موسیر بخورید !


برای پیشگیری از سرماخوردگی یا بیماری‌ های عفونی در زمستان ،
ماست و موسیر
بخورید !
موسیر سرشار از
ترکیبات گوگردی
است و به همین دلیل هم
خواص ضدباکتریایی دارد! در نتیجه، از انتشار میکروب‌ ها و باکتری‌ های بیماری‌ زا پیشگیری می‌کند!
موسیر به تنظیم فشار خون هم کمک می‌ کند.