دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه:


دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه:
عوض کردن قرص های ضد بارداری
استفاده ازدارو های خاص
تمرین و ورزش زیاد
استرس و فشار
پرکاری بیش از حد غده تیروئید
ضخیم شدن جداره رحم