فشار خونتون بالاست


فشار خونتون بالاست
روزانه 5 دقیقه لیمو بو کنید.
به گفته محققان بوئیدن لیمو می تواند در کاهش فشار خون بالا تاثیر چشمگیری داشته باشد.