زنان 3 برابر بیشتر مبتلا به میگرن می شوند و نصف مردان نمی دانند میگرن دارند.


زنان 3 برابر بیشتر مبتلا به میگرن می شوند و نصف مردان نمی دانند میگرن دارند.
علائم میگرن:
خواب نا آرام
مور مور شدن
درد ضربان دار
خمیازه طولانی
تهوع و استفراغ