راه هایی برای داشتن شکم صاف


راه هایی برای داشتن شکم صاف
آب کرفس هفته ای سه روز
دارچین با عسل میل کنید
کندر صبح ناشتا بجوید
چای سبز میل کنید
دم کرده تخم کتان
زنجبیل با عسل
روغن زیتون
سرکه سیب