در برخی از جوامع تبت و نپال و هند و سریلانکا زن می‌تواند به طور همزمان با چند برادر ازدواج کند....

در برخی از جوامع تبت و نپال و هند و سریلانکا
زن
می‌تواند به طور همزمان با چند برادر ازدواج کند. علت میل به این نوع ازدواج اقتصادی و بعضا سیاسی ‌است تا منابع محدود بین ورثه تقسیم نشود. در عربستان قدیم هم چنین رابطه ای وجود داشته برای همین پادشاهی بین برادران جابجا می‌شده نه فرزندان!
_