بر اساس نوشته وبسایت الاهرام، آخرین نظریات کارشناسان باستان شناسی اوکراین در مورد قدمت و عمر مجسم...

بر اساس نوشته وبسایت الاهرام، آخرین نظریات کارشناسان باستان شناسی اوکراین در مورد قدمت و عمر مجسمه باستانی و مرموز
ابوالهول
۵هزار سال نیست بلکه حدود ۸۰۰ هزار سال قدمت دارد. ابولهول سالهای زیادی زیر آب بوده و بیشتر مصری ها دوست داشتن با این ادعا ساخت آنرا به تمدن خود یا فرعون ها انحصار بدن!
_