نخ دندان یاخلال دندان


نخ دندان یاخلال دندان
دندانپزشکان توصیه می کنند بعد غذا جهت پاکسازی بین دندانها از نخ دندان استفاده کنید.
خلال دندان موجب آسیب به لثه شده و احتمال عفونت را بالا می برد.